collapse

ผู้เขียน หัวข้อ: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ  (อ่าน 4238 ครั้ง)

ออฟไลน์ kittisaks

 • PREMIUM MEMBER
 • *
 • กระทู้: 239
 • คะแนนพิเศษ: +5/-0
 • Ruknakrub
1.   ผู้มีเงินได้: หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท
2.   คู่สมรส: หักลดหย่อนได้อีก 30,000 บาท สำหรับคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ หากมีรายได้ ให้หักแยกคำนวณภาษีจะดีกว่า
3.   บุตร: หักได้คนละ 15,000 บาท ไม่เกิน 3 คน รวมแล้วไม่เกิน 45,000 บาท ,
        ถ้าศึกษาภายในประเทศได้เพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท   รวมแล้วเป็นคนละ 17,000 บาท
        ** ผู้เยาว์ อายุไม่เกิน 20 ปี หรือ อายุ 21-25 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับ อุดมศึกษา,ปวส
        โดยยกเว้นบุตรมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป (ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนบุตรได้)
4.   บิดามารดา: หักค่าลดหย่อนในการอุปการะเลี้ยงดูบิดาและมารดาที่มีอายุเกิน 60 ปี  ได้คนละ 30,000 บาท
        (แต่ว่าบิดาและมารดาต้องไม่มีรายได้พึงประเมินในปีภาษีนั้นเกิน 30,000 บาทขึ้นไป) ถ้าในกรณีที่ครอบครัวนั้นมีบุตร
        มากกว่า 1 คน บุตรเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถหักค่าลดหย่อนของบิดามารดาได้
5.   เบี้ยประกัน: หักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตได้ตามจริง
-       ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ ไม่เกิน 100,000 บาท และต้องเป็นการทำประกันที่มีความคุ้มครองเกิน 10 ปี
-       ประกันชีวิตแบบบำนาญ ผู้มีเงินได้สามารถซื้อได้เพิ่มเติมอีก 15% ของรายได้พึงประเมิน แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท
        หากรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกบข. แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
-       การซื้อประกันสุขภาพให้กับบิดามารดา (60 ปี ขึ้นไป ) บุตรนำมาหักลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท
        โดยบิดา และมารดา ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
6.   เงินสะสม: ส่วนใหญ่เป็นการหักลดหย่อนจากการซื้อกองทุน รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่สามารถซื้อและหักได้ตามจริง
        แต่ต้องไม่เกิน 15% ของรายได้รวม และยอดรวมไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนการหักลดหย่อนจากการซื้อกองทุนรวม
        เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)  ก็คล้ายกันคือ 15% ของรายได้รวม และยอดทั้งหมดเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
        และกบข. จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท
7.   ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม: หักลดหย่อนได้เฉพาะดอกเบี้ยเงิน กู้เพื่อที่อยู่อาศัย แต่มูลค่าต้องไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งโดยปกติแล้วสถาบัน
        การเงินจะเป็นผู้สรุปยอดเงินที่เราจ่ายจริงในช่วงปี ที่ผ่านมา
8.   ประกันสังคม: หักลดหย่อนตามจำนวนเงินที่บริษัทหรือนาย จ้างหักไว้เพื่อเข้ากองทุนฯ อันนี้นายจ้างปกติก็จะทำสรุปมา
        ให้ว่าระหว่างปีได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนไป แล้วเท่าไหร่
9.   เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา: หักลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือหลังจาก
        หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว (หมายเหตุ: ในกรณีที่บริจาคให้กับสถาบันการศึกษา ให้ตรวจสอบว่าสถานที่บริจาคนั้น
        มีอยู่ในบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการประกาศกำหนดหรือไม่?  เพียงเท่านั้นการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
        ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดหา จัดสร้างอาคาร วัสดุอุปกรณ์ และครู อาจารย์เท่านั้น
10.   เงินบริจาค: สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ตามจริง แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย
        และค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว

ออฟไลน์ pjy

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,325
 • คะแนนพิเศษ: +2/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2013, 10:11:06 PM »
ขอบคุณครับ

ออฟไลน์ longkong

 • EXTRA PREMIUM MEMBER
 • *
 • กระทู้: 424
 • คะแนนพิเศษ: +3/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2013, 04:27:31 AM »
ขอบคุณครับ ปี57 รัฐจะใช้วิธีลดแบบใหม่

ออฟไลน์ pakawat

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,208
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 10:51:35 PM »
ขอบคุณครับ /;juju /;juju

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2013, 09:50:21 PM »
ดีจัง
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ wud

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 2,668
 • คะแนนพิเศษ: +7/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2013, 01:15:53 AM »
ขอบคุณที่แนะนำสิ่งดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ออฟไลน์ takizawa2001

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,005
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0

ออฟไลน์ takizawa2001

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,005
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 01:46:05 AM »
ยื่นภาษีเงินได้ประจำปี 2556 กันรึยังครับ

ออฟไลน์ queensonia

 • EXTRA PREMIUM MEMBER
 • *
 • กระทู้: 300
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 10:46:44 AM »
ขอบคุณครับ  /;ok

ออฟไลน์ greedgrade

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,425
 • คะแนนพิเศษ: +140/-1
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 30, 2014, 08:53:21 PM »
ขอบคุณครับ   ;/lovely ;/lovely ;/lovely ;/lovely

ออฟไลน์ panpan

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 2,450
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2014, 11:58:10 AM »
ขอบคุณครับ
 ;/nice

tonn888

 • บุคคลทั่วไป
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 09:03:12 PM »
ขอบคุณครับ

ออฟไลน์ oleang

 • PREMIUM MEMBER
 • *
 • กระทู้: 233
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2014, 10:47:16 PM »
ความรู้ดีๆสำหรับผู้มีเงินได้ ใครยังขาดอะไรรีบๆหาค่าลดหย่อนเพิ่มนะครับ จะได้คืนภาษีเยอะๆ อิอิ

ออฟไลน์ devilwing69

 • PREMIUM MEMBER
 • *
 • กระทู้: 104
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2014, 04:58:24 PM »
ขอบคุณมากเลยครับ

ออฟไลน์ Angel B

 • PLATINUM MEMBER
 • *
 • กระทู้: 810
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2014, 04:27:28 AM »
ขอบคุณคับ

ออฟไลน์ birdzit

 • SENIOR MEMBER
 • *
 • กระทู้: 81
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2014, 11:29:54 PM »
ขอบคุณครับ

ออฟไลน์ pugpugmam

 • PLATINUM MEMBER
 • *
 • กระทู้: 817
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 03:32:55 PM »
ขอบคุณครับ

ออฟไลน์ Donut

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,724
 • คะแนนพิเศษ: +5/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 22, 2014, 06:27:01 PM »
ขอบคุณครับ
I think, therefore I am.

ออฟไลน์ mongkhok

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,004
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 01:06:50 AM »
 ;/nice

ออฟไลน์ bkkboy46

 • PLATINUM MEMBER
 • *
 • กระทู้: 801
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 10:20:18 PM »
เพิ่มยอด

ออฟไลน์ greedgrade

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,425
 • คะแนนพิเศษ: +140/-1
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2014, 07:45:56 PM »
ขอบคุณครับ  ;/lovely ;/lovely ;/lovely ;/lovely

ออฟไลน์ ooo123

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 3,608
 • คะแนนพิเศษ: +1/-1
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2014, 10:06:30 PM »
 /;ok

ออฟไลน์ thaimale2011

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,004
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2014, 11:27:04 PM »
ขอบคุณคับ  ;/verynice

ออฟไลน์ greedgrade

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,425
 • คะแนนพิเศษ: +140/-1
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 09:08:17 PM »
ดีมาก ๆ ครับ

ออฟไลน์ greedgrade

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,425
 • คะแนนพิเศษ: +140/-1
Re: มารู้จักหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีกันครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 09:08:28 PM »
ดีมาก ๆ ครับ

 

* Calendar

มิถุนายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 [25] 26 27 28 29 30

* Top Poster

siril siril
24,219 กระทู้
tear tear
12,478 กระทู้
kokusol kokusol
11,668 กระทู้
zero_man zero_man
8,970 กระทู้
Mike01 Mike01
6,706 กระทู้
patisserie patisserie
6,197 กระทู้
Donut Donut
5,724 กระทู้
khun_jan khun_jan
5,649 กระทู้
Twptsshop Twptsshop
5,612 กระทู้
peter peter
5,528 กระทู้
greedgrade greedgrade
5,425 กระทู้
korn1005 korn1005
5,327 กระทู้
Shinjuku Shinjuku
5,130 กระทู้
nongyosi485 nongyosi485
5,125 กระทู้
noomklong noomklong
5,082 กระทู้

* Top Member Active

siril siril
35วัน 19ชั่วโมง 2นาที
kokusol kokusol
26วัน 22ชั่วโมง 43นาที
tear tear
16วัน 9นาที
admin admin
15วัน 12ชั่วโมง 49นาที
พงษ์ พงษ์
14วัน 12ชั่วโมง 50นาที
Twptsshop Twptsshop
13วัน 11ชั่วโมง 11นาที
zero_man zero_man
12วัน 20ชั่วโมง 14นาที
princekelly princekelly
11วัน 12ชั่วโมง 33นาที
Mike01 Mike01
10วัน 1ชั่วโมง 11นาที
MORK MORK
9วัน 10ชั่วโมง 27นาที
pjy pjy
8วัน 12ชั่วโมง 48นาที
Donut Donut
7วัน 20ชั่วโมง 41นาที
peter peter
7วัน 15ชั่วโมง 38นาที
khun_jan khun_jan
6วัน 22ชั่วโมง 13นาที
patisserie patisserie
6วัน 19ชั่วโมง 26นาที

* Top Boards